در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

اطلاعیه شماره 2

ضمن تبریک به دانشجویان جدیدالورود

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان سالتحصیلی 97-96 از روز شنبه مورخ 96/06/25  لغایت روز چهارشنبه مورخ 96/06/29  از ساعت 8/30 صبح لغایت  14 عصر خواهد بود.

نظرات کاربران